• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: +1,4% i juli, Inbev och IBM steg efter starka rapporter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S ökade med 1,4 procent i juli (huvudandelsklass RC1 SEK), då innehav inom kommunikationstjänster och dagligvaror bidrog mest positivt samtidigt som hälso- & sjukvård och banker var i princip oförändrade.

Det framgår av en månadsuppdatering från fondförvaltaren Staffan Knafve. Fondens långa innehav bidrog med 1,5 procent, medan kortinnehaven gav ett negativt bidrag om 0,1 procent. Hittills i år har Rhenman Global Opportunities L/S stigit med 22,5 procent.

Fonden fick sitt bästa portföljbidrag i juli från det belgiska bryggerikonglomeratet Anheuser-Busch Inbev, efter att bolagets kvartalsrapport tagits emot väl av marknaden. Rapporten slog förväntningarna på samtliga punkter, enligt Staffan Knafve, som nämner den starkaste organiska tillväxten på fem år som en viktig parameter. Inbev växte också sina vinster i Centralamerika och Asien mer än väntat, samtidigt som företaget påvisade en högre takt vad gäller att minska sin skuldsättning, meddelar förvaltaren.

Det amerikanska it-bolaget IBM var en annan klar bidragsgivare, också till stor del beroende på en kvartalsrapport som slog förväntningarna.

“Viktigast var att IBM kunde visa god tillväxt hos sina nyare verksamhetsområden som artificiell intelligens och cloud computing som båda var starkare än under förra kvartalet. Sommarens rapport var dessutom extra betydelsefull eftersom den är den sista rapporten som visade IBM:s utvecklingsriktning innan integreringen av Red Hat, ett bolag som IBM förvärvade till en kraftig premium för att på allvar kunna konkurrera med Amazon och Microsoft på molntjänstmarknaden”, skriver Staffan Knafve.

Innehavet i det svenska verkstadsbolaget Sandvik gav sämst avkastningsbidrag i juli, då aktien föll efter att bolaget rapporterat en operationell vinst som kom in sämre än de lägsta estimaten, enligt förvaltaren. För att hantera lönsamhetsutvecklingen kommer Sandvik att vidta effektiviseringsåtgärder, inklusive en personalminskning med 2.000 tjänster.

Även kortpositionen i Tesla tyngde avkastningen.

“Aktien hade ännu en volatil månad där aktiekursen först steg kraftig när bolaget inför sin kvartalsrapport berättade att de levererat fler fordon än väntat under perioden. Men på

rapportdagen tappade elbilstillverkaren istället nära 13 procent då nyheten kom att Tesla trots detta hade värre än väntade förluster och att bolaget står inför ännu en oroväckande ledningsförändring”, skriver Staffan Knafve.

Förvaltaren konstaterar att aktiemarknader globalt sett har präglats av en stigande oro de senaste tolv månaderna, och att tolkningsföreträdet för tillfället är klart negativt, särskilt i Europa. Det senare bör borga för att positiva överraskningar kan få ordentligt genomslag, enligt förvaltaren, som dock lägger in brasklappen att augusti och september är säsongsmässigt osäkra börsmånader.

“Vi har successivt minskat fondens exponering under våren och försommaren. Rapporterna för det andra kvartalet har dock ingett förtroende för att utvecklingen i fondens innehav överlag är god och att motståndskraften för en sämre efterfrågesituation är tillfredsställande. Vi behåller därför såväl exponering som sektorfördelning oförändrad”, meddelar Staffan Knafve.

Fonden har en nettoexponering mot aktiemarknaden om 80 procent och en bruttoexponering om 99 procent, varav 91 procent utgörs av långa innehav och 8 procent av korta positioner.

De största innehaven vid juli månads utgång var Chevron, Volkswagen, Anheuser-Busch Inbev, Asahi Group och IBM.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR