• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN M2: +1,9% i augusti, konjunkturoro gynnade utvecklingen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Vid slutet av augusti hade det noterats fler än 30 räntesänkningar globalt. Rädslan för en recession ledde till mer riskaverta investerare, vilket gynnade fastighetssektorn.

Så inleder fastighetsaktiefonden Skagen M2:s förvaltare Michael Gobitschek månadsrapporten för augusti.

Fonden steg med 1,9 procent under månaden i svenska kronor och har därmed avancerat 25,1 procent hittills i år. Jämförelseindexet (MSCI ACWI IMI RE ex Equity REITS) backade samtidigt med 0,9 procent och noterar en avkastning från årsskiftet om 20,0 procent.

Fondens bästa respektive sämsta portföljbidrag under augusti. (Källa: SKAGEN Fonder

Fondens bästa respektive sämsta portföljbidrag under augusti. (Källa: SKAGEN Fonder

De starkaste bidragarna under augusti var japanska konglomeratet Mitsui Fudosan och finländska bostadsuthyrningsoperatören Kojamo. Samtliga av fondens japanska innehav låg på plus vid månadens slut, påpekar förvaltaren och tillägger att Kojamo fick stöd av en stark kvartalsrapport. Turbulensen i Hongkong påverkade däremot fondens lokala innehav negativt.

“Med några undantag har sektorn prissatts högre än vid början av året, i likhet med aktiemarknaden i stort. Trots detta finns det många spännande möjligheter inom globala fastighetssektorn”, skriver förvaltaren.

Att sektorn fortsatt är attraktiv menar Michael Gobitschek till stort bero på dess stabila och stigande omsättning, låga finansieringskostnad samt solida kassaflöde.

“Skagen M2 är väl positionerad tack vare sin filosofi och disciplinerade aktieurval”, avslutar förvaltaren.

Skagen M2:s tio största innehav per den 30 augusti. (Källa: Skagen Fonder)

Skagen M2:s tio största innehav per den 30 augusti. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR