Fonder: Studie indikerar behov av striktare ESG-granskning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fler än 100 klimatinriktade fonder på de globala börserna har samma termiska kolexponering som fonderna inom indexet MSCI World Large Cap Index, enligt en studie av InfluenceMap skriver branschsajten Funds Europe.

Studien belyste ett behov av en striktare kontroll över fonder som marknadsför sig inom klimat- och ESG-temat. Totalt undersöktes 118 fonder med ett förvaltat kapital om 18 miljarder dollar, i en tid då investerare riktar allt mer kritik mot kolindustrin för dess inverkan på den globala uppvärmningen, skriver Funds Europe.

Sämst resultat stod Asien för, där två fondportföljer var 50 gånger mer exponerade mot termisk kol än fonder inom MSCI World Large Cap Index.

Enligt en tidigare rapport över den globala uppvärmningen från Förenta Nationernas Klimatpanel fastställdes det att rollen för termisk kol i våra ekonomier är strikt begränsad, noterar Funds Europe.

“Det är väldigt förvånande att flera kapitalförvaltare tror att termiska kolbolag har en plats i en fond som marknadsförs till investerare med en klimatoro”, sade Adrienne Buller, skribent till rapporten, enligt Funds Europe.

Å andra sidan uppmärksammades även fondförvaltare som aktivt arbetat för att eliminera fossila bränslebolag från sina fonder. Rapporten lyfte upp Nordea, UBS, Pictet, Schroders och Franklin Templeton som särskilt framstående inom dessa ansträngningar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR