Carnegie Fonder: Lanserar fond som investerar i avknoppningar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Carnegie Spin-Off, en ny fond från Carnegie Fonder inriktat mot avknoppningar, startar den 21 oktober och kommer bara finnas tillgänglig hos Carnegie Fonder och utvalda partners, men inte hos nätmäklarna.

Det skriver Carnegie Fonder i ett nyhetsbrev för september.

“Carnegie Spin-Off investerar i företag som renodlar sig genom att knoppa av verksamheter som kan stå på egna ben. Det här kommer bli en mycket spännande resa”, skriver förvaltaren Simon Blecher på Carnegie Fonders hemsida.

Fonden har en årlig förvaltningsavgift på 1,5 procent, alternativt 1 procent plus en prestationsbaserad avgift om 20 procent av eventuell överavkastning mot indexet SIXPRX, framkommer det på Carnegies hemsida.

Carnegie Spin-Off utgörs av fonden Carnegie Sverige Select som byter namn och vars placeringsinriktning justeras.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR