Catella Fonder: Flaggar ned i BE Group

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Catella Fondförvaltning har minskat sitt aktieinnehav i metallgrossisten BE Group till 3,4 procent av kapitalet och röster, enligt ett flaggningsmeddelande med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Catella Fondförvaltning har sålt totalt cirka 500.000 aktier den 8 och 9 oktober, visar ägardatatjänsten Holdings. Fondförvaltaren ägde enligt Holdings 7,4 procent av kapitalet per den 31 augusti.

Det här är första gången Carnegie Fonder går under 5 procent sedan våren 2017, enligt statistik från Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR