• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: -0,1% i sep, fusionerats med 2021-fond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den daterade high yield-obligationsfonden ODDO BHF Haut Rendement 2025 backade med 0,10 procent i september, en utveckling som innebär en uppgång om 8,25 procent sedan årsskiftet.

Det framgår av en månadsrapport. I svenska kronor backade fonden med 0,84 procent i september och har så här långt i år avancerat 14,49 procent.

Fondförvaltarna Olivier Becker och Victoire Dubrujeaud konstaterar i rapporten att lättnader från centralbanker och en optimism kring handelskonflikten ledde till en uppgång i obligationsräntor, då investerare vände sig till säkrare investeringsalternativ.

“I den här kontexten var utvecklingen på high yield-marknaden svagt negativ (-0,3 procent), tyngt av sektorer såsom transport (-2,4%), hälsovård (-1,0%) och industri (-0,9%). Omvänt vill vi gärna belysa detaljhandelns (+0,9%), bilindustrins (+0,6) och fastighetssektorns (+0,3%) motståndskraft”, skriver Olivier Becker och Victoire Dubrujeaud.

Portföljen domineras av företag med ratingen B samt BB. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Portföljen domineras av företag med ratingen B samt BB. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

I september slogs fonden ihop med ODDO BHF Haut Rendement 2021, och fondförvaltarna meddelar att de omedelbart återinvesterade i befintliga positioner med ett slutdatum mellan 2024 och 2026.

Utöver detta skriver förvaltarduon att exponeringen mot obligationer såsom Ecore och Paprec minskades.

Angående det makroekonomiska läget konstaterar förvaltarna att en nedtrappning i den industriella aktiviteten globalt verkar ha slagit rot, vilket kunde tydas redan i kvartalsrapporterna för det andra kvartalet.

“I och med den makroekonomiska nedtrappningen och en konstant hög nivå av idiosynkratisk risk fortsätter vi att vara försiktiga och selektiva i våra investeringar”, avslutar Olivier Becker och Victoire Dubrujeaud.

Fondens tio största emittenter per den 30 september. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens tio största emittenter per den 30 september. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR