Odin Fonder: Flaggar upp i Biotage

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Norska Odin Forvaltning har ökat sitt ägande i bioteknikbolaget Biotage till drygt 5,6 procent av kapitalet och rösterna, genom köp av 570.000 aktier daterade den 6 november.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu överstiger 5 procent.

Odin Forvaltning ägde per den 30 september 4,7 procent av kapitalet, och har succesivt ökat sitt innehav sedan mars 2019, visar ägardatatjänsten Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR