• UPPDRAGSARTIKEL

2019-11-18 12:39:03 CET Baltic Horizon Fund: -0,8% i okt, nettovinst 1,1 mln eur

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund backade 0,8 procent på Stockholmsbörsen i oktober. Stängningskursen den 31 oktober var 14:63 kronor, samtidigt som fondens nettotillgångsvärde (NAV) under månaden föll med 1,27 procent till 1:3230 euro.

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i oktober. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i oktober. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

För det tredje kvartalet redovisade Baltic Horizon bruttotillgångar (GAV, gross asset value) om 345,3 miljoner euro per den 31 oktober 2019, enligt fondens rapport för det tredje kvartalet. Det innebär en marginell ökning, mot 344,9 miljoner euro i GAV vid utgången av det andra kvartalet 2019.

Baltic Horizons nettotillgångar (NAV, net asset value) ökade från 131,1 till 135,2 miljoner euro under det tredje kvartalet 2019. Eget kapital påverkades positivt av fondens operationella utveckling, men minskades av utdelningar om 3,1 miljoner euro, enligt rapporten.

Sett till oktober var nettotillgångarna 1,27 procent lägre än månaden innan, vilket härleds till den utdelning på 3,1 miljoner euro som gjordes under månaden. Bortsett från utdelningen skulle nettotillgångarna ha ökat med 0,8 procent jämfört med månaden innan, framkommer det i pressmeddelandet.

Fondens nettovinst landade på 1,1 miljoner euro under oktober, vilket var 9,1 procent högre än månaden innan. Sett till kvartalet landade nettovinsten på 3,1 miljoner euro, att jämföra med 2,2 miljoner under tredje kvartalet 2018.

“Tillväxten i nettovinsten är främst relaterad till förvärvet av fastigheten North Star Business Centre i Litauens huvudstad Vilnius”, heter det. Men de tidigare förvärven av ett shoppingcenter i Riga samt en finländsk kontorsbyggnad ska även ha bidragit till tillväxten i nettovinsten samt hyresintäkter.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR