• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: -1,0 % i oktober, Tesla tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Returns svenska andelsklass tappade 1,0 procent i oktober. Jämförelseindex (LIBOR 3 Month EUR) stod under samma period still på 0,0 procent. Sedan årsskiftet är fondens svenska andelsklass ned 5,9 procent, medan jämförelseindex noteras 0,3 procent lägre.

Det rapporterar fondförvaltaren James Clunie i en månadskommentar för augusti.

Fondens utveckling i euro jämfört med LIBOR 3 Month EUR (Källa: Jupiter AM)

Fondens utveckling i euro jämfört med LIBOR 3 Month EUR (Källa: Jupiter AM)

“Det ser ut som att någonting håller på att förändras på marknaden, och vår instrumentbräda fortsätter att visa tecken på att den gamla regimen håller på att demonteras”, skriver förvaltaren.

James Clunie lyfter hur Weworks misslyckade börsnotering lämnat en våt filt över andra förlustbringande teknikbolag, samtidigt som han nämner hur investerare roterat från mer defensiva aktier till mer cykliska sektorer.

“Hursomhelst så har dessa förändringar medfört några udda drag som inte har varit gynnsamma för fondens utveckling”, påpekar han.

Han nämner att det främst var tre faktorer som bidrog till fondens negativa utveckling under månaden: divergensen i avkastning mellan de brittiska och amerikanska börsmarknaderna, en kraftig vändning i Teslas aktiepris, och guldets prisnedgång.

Korta positionen i Tesla beskrivs som fondens största enskilda negativa bidragsgivare i oktober, sedan aktien steg runt 30 procent efter att vinsten för det tredje kvartalet kom in högre än väntat.

“Tillsammans med en positiv framåtblick verkade det som att denna ovanliga kvartalsvinst var tillräcklig för att sudda ut marknadens tidigare oro över bolagets ihållande kapitalförbrukning och den kumulativa förlusten på 1,1 miljarder dollar under årets första sex månader. Det är ett frustrerande utfall”, resonerar förvaltaren.

Fondens position mot guld visade sig även vara negativt under månaden. Att investerare valde att sälja av guld, något som James Clunie trodde drevs av uppfattningen att stigande obligationsräntor återspeglade ljusare utsikter för den globala ekonomin, ser förvaltaren inte som troligt.

“Trots att vi kan se den generella tanken bakom varför investerare valde att sälja av guld så kan vi inte hålla med om den”, skriver förvaltaren.

Rotationen mot cykliska innehav meddelar förvaltaren hade en blandad inverkan på portföljen.

Överlag så var oktober en tuff månad för fonden, men trots det så tror förvaltaren att dessa udda mönster som noterats kortsiktigt borde lösa sig över tid, åt fondens fördel.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR