• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: +0,6% i nov, hotellsektorn fortsatt stark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) UB Nordamerika REIT steg 0,6 procent under november i basvalutan euro och noterar därmed en uppgång om 29,6 procent hittills i år. I svenska kronor är motsvarande siffror -1,2 och 34,9 procent.

Det framgår av en månadsrapport från United Bankers AM. Fonden, som förvaltas av Aki Kostiander, investerar i noterade fastighetsaktier och REIT:s i Nordamerika, och har ett huvudfokus på diversifiering inom segmentet mellanstora REIT:s med hög direktavkastning.

Sektorfördelning i portföljen för UB Nordamerika REIT. (Källa: UB AM)

Sektorfördelning i portföljen för UB Nordamerika REIT. (Källa: UB AM)

“Investerare är fortsatt försiktiga till hotellsektorn, då dagliga intäktsnivån per uthyrt rum har noterats i en nedåtgående trend de senaste åren efter en lång positiv trend. Uthyrningsnivån har dock varit stabil, men på nationell nivå är fortfarande utbudet något större än efterfrågan”, konstaterar fondförvaltaren.

Förvaltaren meddelar dock att hotellsektorn noterade ännu en stark månad, med uppgångar runt 5 procent. Sämre gick det för hälsovårds-REIT:s som var ned ungefär 4 procent. Även köpcentrum nämndes i månadsrapporten:

“Avkastningen från köpcentrum fortsätter att öka. Det värsta ser ut att vara över för offentliga köpcentrum-REIT:s då aktiepriserna har bottnat och återhämtar sig från väldigt nedtryckta värderingar”, skriver fondförvaltaren.

Aki Kostiander konstaterar vidare att industritillgångar är de mest eftertraktade bland de olika undersektorerna, med stigande hyresnivåer och en begränsad tillgång på högklassiga tillgångar och “sista milen-logistik”.

Under månaden har förvaltaren balanserat om mexikanska REIT:s då de uppges ha haft en stark utveckling.

Sett till värderingar skriver han att “fonden handlas till en smärre rabatt mot NAV (1,04), vilket är betydligt lägre än övergripande marknadsvärderingar (1,19)“.

Den aggregerade direktavkastningen uppgår till 5,0 procent och portföljen handlas till en EBITDA-yield om 5,9, enligt rapporten.

Fondens tio största innehav per den 30 november. Sett till geografi är 81,3 procent av förmögenheten investerad i USA, 11,4 procent i Kanada och 5,6 procent i Mexiko. (Källa: UB AM)

Fondens tio största innehav per den 30 november. Sett till geografi är 81,3 procent av förmögenheten investerad i USA, 11,4 procent i Kanada och 5,6 procent i Mexiko. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR