• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: NAV +0,83% i november, kurs -5,0%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund backade 5,0 procent på Stockholmsbörsen i november. Stängningskursen den 29 november var 13:90 kronor, samtidigt som fondens nettotillgångsvärde (NAV) under månaden steg med 0,83 procent till 1:3340 euro.

baltic

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i november. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Ökningen av fondens Nav hänför förvaltaren till rörelseutveckling i fastigheter samt en positiv rörelse i kassaflödeshedgereserven. Fonden gjorde en oreviderad konsoliderad nettovinst om 1,1 miljoner euro i november.

I november höll Baltic Horizon en webinar där resultatet för det tredje kvartalet presenterades. Fondförvaltaren Tarmo Karotam förklarade då även fondens strategi; att uppnå en diversifierad portfölj genom att investera i kassaflödesgenererande fastigheter i de tre baltiska huvudstäderna.

Baltic Horizon har under årets första nio månader gjort ett antal förvärv, och enligt Tarmo Karotam är det även aktuellt att expandera och utveckla de fastigheter som redan finns i portföljen och inte enbart fokusera på förvärv.

“Det har visat sig varar en väldigt attraktiv möjlighet för fonden då det förväntade priset för vissa exklusiva fastigheter i centrala lägen är fortsatt väldigt högt och har börjat stiga. Så det finns ett gott förhållande mellan risk och avkastning i att expandera våra befintliga fastigheter”, säger Tarmo Karotam i webinariet.

Vad gäller sammanslagningen av Postimaja och Coca-Cola Plaza, två byggnader som ligger bredvid varandra i Tallinn, meddelar förvaltaren att de aktivt håller på att ta projektet framåt.

“De interna förberedelserna har tagit väldigt lång tid, nästan två år, och vad vi är ute efter är något spektakulärt som känns uppfräschande och som har en arkitektur som känns exalterande i stället för en vanlig fyrkantig byggnad. Den nya byggnaden ska även invändigt vara optimalt planerad och logistiken måste fungera”, förklarar Tarmo Karotam. Förvaltarens presentation nås på följande länk: https://youtu.be/7Tr6B48lOi0

Baltic information Horizons fastighetsportfölj med detaljerad. (Källa: Baltic Horizon)

Baltic Horizons fastighetsportfölj med detaljerad information. (Källa: Baltic Horizon)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR