• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Global Selektiv: Cykliska bolag kan bli vinnare 2020

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Global Selektivt ökade 1,33 procent i värde under december, samtidigt som jämförelseindex (MSCI AC World NTR) steg 1,08 procent.

Det framgår av en månadskommentar från förvaltarna Andreas Brock och Henrik Milton för aktiefonden Coeli Global Selektiv avseende december. 2019 slutade därmed med en uppgång om 35 procent för fonden, vilket förvaltarna rapporterar är 1,7 procent bättre än jämförelseindex.

global1

Fondens utveckling sedan start i november 2014. (Källa: Coeli)

Bolag som bidrog till den positiva utvecklingen under månaden var Teamviewer, Beijer Ref och SIKA. Teamviewer, som är ett relativt nytt innehav i portföljen, ökade med över 20 procent, påpekar Andreas Brock och Henrik Milton.

På nedsidan nämner förvaltarna istället indiska Yes Bank, vars kapitalanskaffning gick dåligt:

“Vi lyckades sälja av en stor del av innehavet i början av månaden när aktiekursen fortfarande var hög och den dåliga utvecklingen kostade oss således en begränsad 0,3 procent av fondens andelsvärde”, skriver förvaltarna.

Innehavet i Yes Bank avyttrades helt under december, och istället har fonden investerat i amerikanska Martin Marietta (MLM), ett bolag inom stenkross och grus som funnits i portföljen tidigare och som nu alltså återvänder:

“De senaste fyra åren har vinsten dubblerats för MLM och för 2020 så bedömer vi att vinsten lätt kan öka med 20 procent till och aktiekursen med ungefär detsamma”, skriver fondförvaltarna.

För framtiden menar förvaltarna att de inte skulle bli förvånade om cykliska företag rapporterar vinstökningar under året, de menar dock att det viktigaste är att privatkonsumtionen fortsätter att må mycket bra, vilket håller i gång maskineriet.

“Våra cykliska innehav SIKA, IMCD och TSMC kommer vara stora vinnare ifall det sker, för att inte tala om vår special situations aktie Sterling Construction”, kommenterar fondförvaltarna.

global2

Portföljfördelning i Coeli Global Selektiv, sett till länder och branscher. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR