Fonder: Blackrock aviserar "fundamentalt klimatfokus"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondgiganten Blackrock kommer att undvika att investera i bolag som kan utgöra “en hög hållbarhetsrelaterad risk”, skriver vd:n och grundaren Larry Fink i ett årligt brev till storbolagschefer, rapporterar New York Times. Draget beskrivs utgöra ett “fundamentalt skifte” i investeringsstrategin.

Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Blackrock planerar att avisera en formell hållning som ska göra att investeringsbeslut präglas av miljömässig hållbarhet som ett kärnvärde, skriver New York Times.

Det årliga brevet från Larry Fink går ut till vd:ar i de största globala bolagen och brukar tas som en fingervisning om vilka trender som är att vänta inför året.

“Jag tror att vi med den tilltagande medvetenheten i frågan står på randen till en fundamental omdaning av finansen”, skriver Larry Fink enligt tidningen.

Tidigare beskriver sig Blackrock ha legat på energibolag om att sluta investera i koldioxidintensiva verksamheter som kol, men nu kommer även övriga branscher uppmanas att hålla ordning på vilka miljöavtryck verksamheten ger.

“De otvetydiga bevisen för klimatriskerna driver investerare att ompröva kärnantaganden om modern finans”, skriver Larry Fink.

Blackrock kommer starta nya fonder som helt avstår från investeringar i bolag med klimatrisk och, i de fall där fonden redan har innehav i klimatriskabla bolag, påverka mer aggressivt än tidigare på bolagsstämmor för att linjera med klimatmål för att bidra till framsteg inom området tills dess att de linjerar med FN:s så kallade Parisavtal.

“Även i en verklighet där bara så lite som ett fragment av den forskning vi har i dag visar sig stämma så är det här en fundamental, strukturell och långvarig kris”, skriver Blackrock-chefen.

Fonden är världsledande med ett förvaltat kapital om 7.000 miljarder dollar.

Sedan årsskiftet har flera kapitalförvaltare aviserat om utökade exkluderingskriterier samt ett utvidgat fokus på hållbarhet inom investeringsstrategierna. Bland annat meddelade Handelsbanken att samtliga av deras fonder kommer omfattas av utökade exkluderingskriterier från och med årsskiftet, men även Swedbank Robur har meddelat att de antagit en ny klimatstrategi.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR