• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Insight: Fondens underprestation 2019 "en besvikelse"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktivistskuggarfonden Skagen Insight ökade med 1,1 procent i värde under fjärde kvartalet, medan jämförelseindex (MSCI World NR USD) steg 3,6 procent, båda sifforna i svenska kronor.

Det skriver fondförvaltaren Tomas Johansson i en kommentar avseende fjärde kvartalet. För 2019 underpresterade fonden mot jämförelseindex, en uppgång om 21,8 procent för fonden i jämförelse med index som steg 34,9 procent.

insight1

Skagen Insights lands- och sektorexponering relativt fondens jämförelseindex (MSCI World NR USD). (Källa Skagen Fonder)

“Det var inte i linje med våra förväntningar, och fondens relativa underprestation var en besvikelse. Vissa år prövas vårt tålamod, och 2019 var ett sådant år”, kommenterar Tomas Johansson.

Framförallt nämner han att aktivist-investerare hade ännu ett år av underprestation, vilket då gör det svårt för aktivistskuggare att skapa avkastning.

Tomas Johansson framhåller dock att flera aktivist-investerare i fjol vidtog flera åtgärder för att förbättra bolagen, och nämner ThyssenKrupps omstrukturering som enligt Tomas Johansson kan skapa aktieägarevärde under 2020.

Kvartalets största positiva bidragsgivare blev Teikoku Sen-I och Rexel. I fallet med Teikoku menar Tomas Johansson att orsaken är den stärkta balansräkningen och en ny aktivist som tagit kontroll över drygt 5 procent av bolaget. Bolaget arbetar med utrustning för katastrofberedskap i Japan, och Tomas Johansson menar därför att bolaget kan gynnas av stundande OS i Tokyo.

På årets sista dag nämner även Tomas Johansson att positiva nyheter rörande ett annat stort portföljinnehav, Hudson’s Bay, presenterades.

“Vi hade redan flaggat i vår kommentar för november att vi förväntade oss att insidergruppen som kontrollerar 57 procent av bolaget skulle höja sitt bud. Vi hade även meddelat ledningen att vi tyckte att de två tidigare buden var för låga. Därför var det glädjande att insidergruppen presenterade ett högre bud på nyårsafton, vilket i sin tur fick aktien att rusa till den högsta nivån sedan vi köpte in oss. Vi såg detta som en möjlighet att sälja av hela vårt innehav med vinst”, förklarar förvaltaren.

På nedsidan återfanns Armstrong Flooring, ThyssenKrupp och Eltel i botten. Armstrong Flooring har belastats av handelstullar på importvaror från Kina, skriver Tomas Johansson.

insghi

Fondens bästa och sämsta portföljinslag under kvartalet vad gäller avkastning. (Källa: Skagen Fonder)

Fonden utgörs av 34 bolag, där ThyssenKrupp, Dai-ichi Life Holdings och Telecom Italia är de tre största innehaven. Skagen Insight har en övervikt i exponering mot Japan, Tyskland, Italien och Sverige jämfört med index. Samtidigt noteras en ordentlig undervikt i USA, med 22,1 procent av kapitalet, mot 63 procent i index.

“Vi fortsätter driva en portfölj av kraftigt undervärderade och underskattade bolag med minoritetsägare som arbetar för positiv förändring”, avslutar Tomas Johansson.

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR