• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: -1,0% 4kv, ser marknadsoptimism som kortlivad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Jupiter Dynamic Bond sjönk med 1,0 procent i det fjärde kvartalet 2019, vilket innebar en avkastning om 6,6 procent för 2019. Fondens jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) var samtidigt upp 0,5 procent i kvartalet och steg med 5,8 procent för helåret 2019.

Det framgår av en kvartalskommentar från fondförvaltarna Ariel Bezalel och Harry Richards, som konstaterar att riskaptiten återvände med kraft i det fjärde kvartalet.

Optimism på obligationsmarknader i det fjärde kvartalet

Faktorer som enligt förvaltarna bidrog till ökad riskvilja inkluderade optimism kring fas ett-avtalet mellan USA och Kina i handelsförhandlingarna, att den amerikanska centralbanken Federal Reserve fortsätter att ge stöd åt repomarknaden via stora tillgångsköp, samt att konservativa Tories vann en klar majoritet vid det brittiska allmänna valet.

“Obligationsmarknader reflekterade det mer optimistiska stämningsläget då statsobligationsräntor steg (priserna på dessa föll) medan företagsobligationer överpresterade, där mer riskfyllda high yield-obligationer presterade särskilt väl”, skriver Ariel Bezalel och Harry Richards.

Statsobligationer och CDS-derivat slog mot avkastningen

Trots ett tapp i absoluta tal under det fjärde kvartalet uppges Jupiter Dynamic Bond alltjämt ha gått bättre än sin jämförelsegrupp under 2019. Fondens största negativa bidragsgivare under kvartalet var långdaterade amerikanska och australiska statsobligationer, i takt med att avkastningskurvor blev brantare globalt. Samtidigt tappade även fondens CDS-derivat inom high yield mark, då kreditspreadar kontraherade. Denna effekt mildrades dock av stark utveckling inom high yield och tillväxtmarknadskrediter, som deltog i “risk on-rallyt”, enligt kommentaren.

Fonden drog nytta av valresultatet i Storbritannien

Innehav i brittiska krediter ledde vägen i positiv bemärkelse under kvartalet, då dessa fick stöd från resultatet i det allmänna valet. Vidare fortsatte globala proteinproducenter att gynnas av den tillgångschock som den afrikanska svininfluensan orsakat i Kina. Samtidigt levererade innehav i olja & gassektorn bra avkastning. Bland emittenter som hade en särskilt positivt påverkan på avkastningen nämner förvaltarna de brittiska flygfäproducenterna Boparan och Simmons, olje- & gasproducenterna Enquest och Vine Oil & Gas, samt de brittiska bankerna RBS, Barclays och Lloyds.

“Vi drog nytta av att brexit-relaterade svansrisker försvann efter det brittiska valet, genom att addera nya kortdaterade värdepapper med relativt attraktiva räntekuponger. Dessa inkluderade vägassistansbolaget AA och ‘energiutilitybolaget’ Drax Power”, meddelar förvaltarna.

Vidhåller negativ syn på världsekonomin

Vid en framåtblick motiverar förvaltarna varför de fortsatt tror att det är klokt att äga långdaterade statsobligationer. De förväntar sig att den globala ekonomins inbromsning kommer att fortgå, lett av Kina, och övertrumfa den kortsiktiga “kosmetiska” optimismen som nu råder. I USA bedömer förvaltarduon att en vinstnedgång för företagen kommer att slå mot tillväxten omkring det andra och tredje kvartalet 2020, och därmed sätta mer press på Federal Reserve att sänka räntan igen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR