• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: +5,3% i jan, satte tillit till befintliga innehav

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Global steg med 5,3 procent i januari, samtidigt som fondens jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) avancerade 2,6 procent (båda räknat i svenska kronor). Under 2019 noterade fonden en uppgång om 33,2 procent, att jämföra med 25,2 procent för index.

“Skagen Global inledde det nya året i förarsätet och överpresterade jämförelseindex under januari månad. Fonden avslutade också månaden före index mätt över en ett-, tre- och femårsperiod”, skriver portföljförvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

Högre handelsvolymer lyfte NYSE-ägare

Börsoperatören Intercontinental Exchange var det portföljinnehav som presterade bäst i januari för fonden, med en positiv avkastningspåverkan om 0,71 procent. Förvaltarna nämner stigande sentiment, kombinerat med bättre än väntade handelsvolymer, som underblåsande faktorer för New York Stock Exchange-ägarens ökande aktiekurs.

global1

Skagen Globals bästa respektive sämsta avkastningsbidrag i januari. (Källa: Skagen Fonder)

Naturkatastrofer pressar Hiscox

Sämre börslycka hade specialförsäkringsbolaget Hiscox, som bidrog med -0,16 procent till avkastningen under månaden.

“Ställt inför tre på varandra följande år med svåra naturkatastrofer och dyrare anspråk på USA-marknaden till följd av stigande social inflation, har Hiscox reviderat ned sina vinstutsikter på medellång sikt”, meddelar Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

Förvaltarna förklarar vidare att Hiscox har flaggat för en ökad försiktighet när det kommer till deras åtaganden och reserveringar. Detta för att vara berett på en eventuellt ogynnsam marknadsutveckling.

Innehavslista intakt under januari

Skagen Global tog varken in något nytt eller gjorde sig av med något innehav i januari, enligt rapporten. Portföljduon noterar att den “exceptionellt starka” marknadsutvecklingen under 2019 har minskat uppsidan i fondens innehav, men de anser att portföljen alltjämt ser attraktivt värderad ut med en långsiktig investeringshorisont.

global2

Dessa var Skagen Globals tio största innehav per den 31 januari. Totalt fanns 37 aktier i portföljen. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR