Fonder: Norska oljefonden kan komma att exkludera 4 klimatbovar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Norges statliga oljefond, vars marknadsvärde för samtliga innehav vid utgången av året uppgick till 10,1 miljarder norska kronor, kommer exkludera fyra bolag med anledning av deras enorma växthusgasutsläpp, eller åtminstone sätta dem under observation för att tvinga fram en förändring.

Det sade ordförande för oljefondens etiska kommitté, Johan H Andersson, till Reuters.

Oljefonden, som äger 1,5 procent av världens listade bolag, har ett massivt marknadsinflytande och arbetar enligt etiska riktlinjer fastställda av parlamentet.

Johan H Andersson har rekommenderat fonden att avyttra aktier i de fyra förorenarna efter att han undersökt olje-, stål- och betongindustrin. De fyra företagen var “värst i klass” jämfört med sektorkollegor såväl som med andra sektorer, sade han.

Den norska centralbanken, som förvaltar fonden, bör meddela vilka bolag som det rör omedelbart, men de namnges inte förrän fonden har sålt aktierna för att undvika kursfall innan försäljning, sade ordförande enligt Reuters.

“Alla av dem var rekommendationer att utesluta eftersom vi ansåg att det var nödvändigt: det var fall som sticker ut”, sade Johan H Andersson till Reuters.

Centralbanken följer vanligtvis etikkommitténs råd om att exkludera bolag, men ibland sätts de under observation i stället för att exkluderas direkt för att ge bolagen en möjlighet att komma upp med en plan för att förändra sitt handlande.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR