• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Global Selektiv: -8,4% i feb, minskat exponering mot techbolag

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Global Selektivt tappade 8,4 procenten i februari, vilket var 0,8 procentenheter sämre än dess jämförelseindex (MSCI AC World NTR).

Det framgår av en månadskommentar från förvaltarna Andreas Brock och Henrik Milton för aktiefonden Coeli Global Selektiv avseende februari.

“Vi skrev om coronaviruset redan förra månaden men då trodde marknaden att det inte skulle drabba Europa och USA i någon större utsträckning. Men det har det gjort vilket kommer få efterverkningar även på den globala ekonomin”, skriver förvaltarna.

Fondens utveckling sedan start i november 2014. (Källa: Coeli)

De största bidragen till avkastningen under februari kom från en ganska blandad skara bolag - Nvidia, Vestas Wind Systems, Adobe, Sterling Construction och Nordea.

“Det var två bra rapporter som gav Nvidia och Vestas skjuts på respektive rapportdag”, förklarar förvaltarduon.

De bolag med sämst utveckling var å andra sidan HCA Healthcare, Adidas, Martin Marietta, AAK och Apple.

“Det som gjorde att Apple hade en svag månad är deras exponering mot Kina. Detsamma gäller för Adidas som säljer mycket kläder i Kina. Det som har minskat värdet på våra innehav är den generella “sell-off” som har skett på grund av oron för konjunkturen som coronaviruset har skapat”, skriver de.

Förvaltarna meddelar även att de i början av februari var i San Francisco och hade möten med techbolag såsom Microsoft, Adobe, Intel, Teamviewer, Twitter, Visa och Mercadolibre.

Sett till portföljtransaktioner uppges fonden ha trimmat ned vikterna på flera av fondens globala techbolag innan börsfallet i mitten av februari för att i stället köpa HCA Healthcare, ett amerikanskt sjukhusbolag.

“Vi tyckte att vissa värderingar var utmanande i global tech vilket gjorde att defensiva HCA, som handlas till 11,5x vinsten, blir ett bra bolag till portföljen. Vi köpte också Nordea över rapporten och gjorde en snabb vinst eftersom aktien gick upp mer än 5 procent rapportdagen. Vi har sålt av Vestas från vår special situation-del - även här gjorde vi en bra vinst”, framkommer det.

Coronaviruset kommer att påverka aktiebolagens omsättning och vinster temporärt och de bolag som tillverkar och säljer fysiska produkter kommer mest sannolikt att drabbas mest, resonerar förvaltarduon.

Samtidigt påpekar de att det är positivt att flera centralbanker sänkt räntorna, vilket de menar smörjer ekonomierna och aktiemarknaderna.

“Låg ränta innebär även att aktiemarknaderna kan fortsätta stiga då diskonteringsräntan för värderingarna har blivit lägre. I den andra vågskålen ligger förstås oron för konjunkturen”, tillägger de.

selektiv2

Portföljfördelning i Coeli Global Selektiv, sett till länder och branscher. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR