Fonder: Norska oljefonden minskat till 4,8% av kapitalet i MTG

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den norska oljefonden, vars formella namn är Statens Pensjonsfond utland och förvaltas av Norges Bank, har minskat sitt innehav i mediebolaget MTG till 4,79 procent av kapitalet och 4,47 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att rösträtten nu understiger 5 procent.

Fondens minskning skedde från nivån 5,36 procent av kapitalet respektive 5,00 procent av rösterna.

Enligt ägardatatjänsten Holdings statistik ökade oljefonden sitt ägande i MTG under 2019 och flaggade upp över 5 procent av rösterna i november 2019, men fonden har minskat sitt innehav succesivt sedan inledningen av 2020 och står nu som femte största ägare efter att senast i slutet av januari varit den tredje största ägaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR