Baltic Horizon Fund: NAV +0,6% i februari, kurs -3,5%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund, inriktad på direktägande av fastigheter i de baltiska huvudstäderna, noterade ett tapp om 3,5 procent i februari på Stockholmsbörsen. Hittills i år har fonden handlats ned med 0,1 procent (per den 29 februari).

BH

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i februari. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Stängningskursen den 28 februari var 14:09 kronor, samtidigt som fondens nettotillgångsvärde (NAV) uppgick till 1:3334 euro, en sekventiell uppgång med 0,6 procent från 1:3249 euro i januari.

“NAV påverkades positivt av rörelseutveckling i fastigheter. Fonden gjorde oreviderat en konsoliderad nettovinst om 1,2 miljoner euro i februari. Rörelser i kassaflödeshedge hade en negativ påverkan på NAV”, skriver fondförvaltaren Tarmo Karotam i ett pressmeddelande.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR