Fonder: Aktiva eller passiva fonder - vilka underpresterar?

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiva förvaltare har haft det kämpigt med att försöka slå sina respektive jämförelseindex, det skriver Funds Europe och hänvisar till statistik från S&P Global.

Trots en stark marknad har över 70 procent av aktivt förvaltade europeiska aktiefonder underpresterat S&P Europe 350 indexet under 2019, framkommer det.

Deras passiva motsvarigheter överträffade å andra sidan jämförelseindexet med 1,5 procent på tillgångsviktad basis, visar S&P Indices Versus Active (SPIVA) Europe scorecard, som bidragit med statistik till debatten om aktiv respektive passiv förvaltning sedan 2002.

Desto längre tidshorisonten är, desto sämre visar sig aktiv förvaltning prestera. Över fem år underpresterade 78 procent jämförelseindex, medan nästan 87 procent presterade sämre än S&P Europe 350 över en tioårsperiod.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR