• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: -6,8% i mars, tagit in Equinor efter oljeprisras

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Global tappade 6,8 procent i mars, vilket var bättre än jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) som föll 9,0 procent. Det innebär att fonden har retirerat 11,7 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindex har tappat 15,6 procent.

Det framgår av en månadsrapport och gäller i svenska kronor.

Fondförvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen konstaterar i rapporten att tjurmarknaden som pågått under de senaste elva åren abrupt fick ett slut då coronaviruset fick företag att stänga ned runt om i världen. Volatiliteten har varit rekordhög och oljepriset fick sig en ordentlig känga efter ett plötsligt priskrig mellan Saudiarabien och Ryssland bröt ut.

global

Skagen Globals bästa och sämsta avkastningsbidrag under det första kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

De tre starkaste bidragsgivarna under det första kvartalet var Microsoft, Old Dominion Freight Line och Adobe. De amerikanska teknikföretagen Microsoft och Adobe gynnades av sin digitala företagsmodell som inte påverkats till lika stor del som andra företag som tvingats stänga ned, skriver förvaltarna.

Det amerikanska familjekontrollerade frakt- och logistikbolaget Old Dominion Freight Line visade motstånd, trots lägre volymer, då bolaget har en solid balansräkning och förvaltarduon räknar med att det kommer vara en långsiktig vinnare när coronakrisen avtar.

I den negativa vågskålen infann sig å andra sidan Hiscox, Beazley och JP Morgan.

“För dessa finansiella bolag tyngde fallande räntenivåer och en starkt försvagad ekonomisk utsikt”, förklarar Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

Aon och Equinor in i portföljen

Under kvartalet välkomnade fonden två bolag till portföljen, Aon och Equinor, medan Unilever fick lämna.

Aon beskrivs av förvaltarna som ett världsledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkrings-förmedling samt rådgivning och outsourcing inom Human Resources.

“Vi ser betydande synergier från den nyligen annonserade sammanslagningen med konkurrenten Willis Tower Watson”, konstaterar förvaltarduon.

Skagen Global har de senaste åren haft en väldigt begränsad exponering mot energisektorn då förvaltarna inte har ansett att risken i jämförelse med avkastningen har varit tillräckligt attraktiv. Nu har dock norska olje- och gasbolaget Equinor tagit plats i portföljen, ett bolag som de menar har planer att expandera till förnybar energi.

“Efter det branta fallet i oljepriset anser vi att risk/reward nu är betydligt attraktivare, speciellt för Equinor som har en solid balansräkning för att stå emot nedgången”, skriver förvaltarduon.

Dagligvarujätten Unilever fick däremot lämna portföljen då bolaget producerat anemisk inflationsjusterad försäljningstillväxt och till synes tappat marknadsandelar i ett stort antal kategorier under en längre tid, meddelar Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

Står fast vid investeringsstrategi

Förvaltarna menar att det viktigaste inom kort sikt är när företag återgår till ett normalläge efter nedstängningen, hur pass snabb en sådan återhämtning skulle kunna gå är något de meddelar att de inte har någon insikt i.

“Så vi är fortsatt fokuserade på att följa vår djuprotade investeringsstrategi”, skriver förvaltarduon.

Vid utgången av mars månad innehöll Skagen Global 38 aktier, varav de tio största utgjorde 41,8 procent av portföljvärdet. Sett till geografi dominerar USA portföljen, med en vikt om 75,3 procent. Därpå följer Storbritannien (9,2), Frankrike (3,1), Danmark (2,9) samt Sydkorea (2,4). Nedan följer Skagen Globals tio största innehav:

global2

Källa: Skagen Fonder

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR