Fonder: Blackrock lanserar impact-fond med covid-19 fokus

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondgiganten Blackrock lanserar en ny impact-strategi genom att introducera fonden Blackrock Global Impact som är designad för att söka efter alfa genom att investera i företag som fokuserar på att bekämpa Covid-19 pandemin.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Fonden är utvecklad av ett nytt arbetslag fokuserat på impact-investering som syftar till att skapa positiva samhällseffekter. Fonden ger exponering mot företag som arbetar med att lösa stora globala utmaningar och utökar Blackrocks utbud inom hållbara investeringar”, heter det.

Enligt Blackrock är lanseringen ett ytterligare steg i deras arbetet att go¨ra ha°llbarhet till standard fo¨r investeringar.

“Lanseringen av fonden under Covid-19-pandemin har ytterligare visat den viktiga roll företag har i samhället. Covid-19 är en av de största samhälleliga utmaningar världen står inför just nu, och vi ser att investeringar spelar en allt viktigare roll gällande hur vi övervinner den”, meddelar fondjätten.

“Kapitalet från fonden kommer bland annat att användas för att söka efter alfa genom att investera i företag som är inriktade på medicinska diagnostiska verktyg och vacciner nödvändiga för att bekämpa krisen, samt krisinformationssystem och mikrolån”, tillägger Blackrock.

Den nya fonden förvaltas av arbetslaget Blackrocks Active Equities Impact Investing som nyligen bildats under ledning av Eric Rice, som anslöt fondgiganten i oktober 2019.

Fonden ingår i Blackrocks plattform för hållbara investeringar som förvaltar 107 miljarder amerikanska dollar enligt dedikerade hållbara strategier, som består av ESG-resultatinriktade, hållbara tematiska och impact-fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR