Fonder: Svenska fonderna som kan drabbas av oljepriskollapsen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det är turbulenta tider på omvärldens börser och inte minst på oljemarknaden. Nedstängda ekonomier slår hårt mot efterfrågan på olja, och därtill pågår ett priskrig som yttrar sig genom ett ovanligt högt utbud av olja.

På måndagen kunde historiska prisnivåer för amerikanska West Texas Intermediate (WTI) i första termin, maj-kontraktet som hade sista handelsdag på måndagen, skönjas. Priset rasade som mest till -40:32 dollar per fat under dagen vilket var första gången priset stått lägre än noll.

Prisraset triggades av oro över brist på lagringsmöjligheter, framför allt i betydelsefulla Cushing, Oklahoma.

Redan överenskomna produktionssänkningar från Opec och dess allierade kommer att börja gälla från och med i maj. Då väntas sänkningar av produktionen med 9,7 miljoner fat olja per dag för att anpassa utbudet efter den kraftigt fallande efterfrågan. Efterfrågefallet till följd av viruspandemin beräknas i nuläget till mellan 20-30 miljoner fat olja per dag.

Framtiden för oljepriset är därmed oviss, dess öde vilar å ena sida på att efterfrågan återupptas vilket kan antas vara fallet när länder lättar på karantänsåtgärder som införts för att stoppa coronavirusets spridning, men även på att utbudet regleras bland Opec-medlemmarna.

På Morningstar finns det 35 svenskregistrerade fonder med en exponering om 5 procent eller mer mot energisektorn. Hur stor exponeringen sedan är mellan fonderna skiljer sig drastiskt, störst exponering har ProxyPetroleum Energy på 92,1 procent, vilket är föga förvånande då det är en uttalad energifond.

De fonder som haft sämst utveckling sedan årsskiftet:

Fond Avkastning YTD % Nettoexponering Energi %
SEB Latinamerikafond -43,7 7,7
Swedbank Robur Råvarufond -30,1 67,7
East Capital Östeuropa -29,9 27,6
Handelsbanken Norge -29,1 14,4
Swedbank Robur Östeuropafond -28,5 35,4

(Källa: Morningstar.Fonderna har uppdaterat sina innehav på Morningstar mellan 31 mars och 20 april 2020.)

De fonder som haft bäst utveckling sedan årsskiftet:

Fond Avkastning YTD % Nettoexponering Energi %
IKC Global Infrastructure -4,2 8,8
Skandia Idéer För Livet -7,4 7,3
Länsförsäkringar Asienfond -9,1 5,6
AP7 Aktiefond -10,1 6,2
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader -12,7 5,6

(Källa: Morningstar.Fonderna har uppdaterat sina innehav på Morningstar mellan 31 mars och 20 april 2020.)

Tydligt är att fonder med större nettoexponering mot energisektorn har haft en sämre utveckling, med undantag från SEB Latinamerikafond som har en relativt liten energiexponering men ändå toppar listan med sämst kursutveckling.

Under samma tidsperiod har OMXS30-indexet backat 14,5 procent och det bredare OMXSPI-indexet har tappat 15,3 procent.

Fonder med störst nettoexponering mot energisektorn:

Fond Nettoexponering Energi % Avkastning YTD %
ProxyPetroleum Energy 92,1 -27,1
Swedbank Robur Råvarufond 67,7 -30,1
CF Ryssland 37,3 -19,7
Swedbank Robur Rysslandfond 35,9 -25,3
Swedbank Robur Östeuropafond 35,4 -28,5

Att landspecifika fonder med stor exponering mot Ryssland finns med bland fonder med stor nettoexponering mot energisektorn är inte förvånande då Ryssland är en stor spelare inom oljeindustrin. Moskvabörsen utgörs även till stor del av bolag inom olja och gas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR