SHB Fonder: Flaggar ned i Husqvarna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken fonder har minskat sitt aktieinnehav i Husqvarna till 4,9 procent av kapitalet och rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Handelsbanken Fonder ägde per den 31 maj 5,7 procent av kapitalet men har efter försäljningar om drygt 5,5 miljoner aktier nu minskat ägandet med strax under en procentenhet, visar ägardatatjänsten Holdings.

Senaste gången fondbolagets ägande understeg 5 procent var i mitten av 2019, varefter ägandet pendlat kring 5-6 procent.

Det är totalt 15 Handelsbanken fonder som har ett ägande i Dometic, störst innehav har Handelsbanken Svenska Småbolag, Handelsbanken Norden Selektiv, Handelsbanken Norden och Handelsbanken Nordiska Småbolag.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR