Rhenman Global Opportunities L/S: -0,4% i juni, Teslakortning tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De förbättringar i den ekonomiska statistiken som blev synliga redan i maj fortsatte i juni, även om aktiviteten är väsentligt mindre än före virusutbrottet. Sammantaget blev perioden april till juni 2020 det bästa börskvartalet sedan 1998.

Det konstaterar aktiehedgefo

nden Rhenman Global Opportunities L/S:s portföljförvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport, där fondens avkastning i juni anges till -0,4 procent vilket innebär ett tapp om 19,3 procent hittills i år (i fondens huvudandelsklass RC1 SEK).

image

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Industriföretag bidrog mest positivt medan innehaven i hälso- och sjukvård samt sällanköpsvaror stod för de största negativa bidragen. Fondens långa innehav var i princip oförändrade medan de korta positionerna belastade utvecklingen med 0,4 procent räknat i kronor.

Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Qualcomm och Sandvik medan Tesla och Pfizer var månadens sänken.

Qualcomm lanserade under månaden en ny processor, som syftar till att göra 5G mer tillgängligt, samt två nya plattformar. Marknaden tog emot bolagets innovationsgrad väl, konstaterar förvaltaren och tillägger att aktien stärktes ytterligare efter att den amerikanska investeringsbanken Rosenblatt inlett bevakning med köprekommendation.

“Bankens analytiker framhävde bland annat Qualcomms bibehållna ställning som världsledande leverantör av 3G-, 4G- och 5G-modem, och att tillväxttakten av smarttelefoner i Kina ser ljus ut. Framtidsutsikterna stärks ytterligare av att den allmänna digitaliseringstakten har ökat under covid-19-pandemin och av att OEM-tillverkare investerar stort i 5G”, förklarar Staffan Knafve.

Svensk verkstadsjätte i topp

Svenska verkstadsjätten Sandvik nämns även som en av fondens starkaste bidragsgivare under månaden, vilket främst hänförs till bolagets uppdatering av det omfattande besparingsprogram som de sjösatte efter en prognosjustering på grund av covid-19-pandemin.

“Uppdateringen visade att kostnadsbesparingarna kommer att ske tidigare än väntat, framförallt i de divisioner som har påverkats mest av pandemin. Analytikerna mottog beskedet med glädje, varpå flera höjde sina riktkurser. Bolaget bedöms ha strukturellt förbättrat lönsamheten vilket kan bli en katalysator för framtida kursutveckling när volymerna återhämtar sig post-pandemin”, meddelar förvaltaren.

Tesla-kortning fortsatt sänke

Bland fondens mest negativa bidragsgivare fanns kortpositionen i Tesla. Bolaget nådde under månaden nya högsta nivåer och passerade därmed Toyota som världens högst värderade biltillverkare.

“En skillnad mellan företagen är att Toyotas resultat för förra räkenskapsåret var 19 miljarder dollar i vinst, medan samma siffra för Tesla var 144 miljoner dollar i förlust. Detta verkar inte bekymra investerarna, som övertygats i sin tro om att Tesla besitter en fördel mot traditionella biltillverkare i och med att covid-19-pandemin påskyndat övergången till elektriska fordon och förnybar energi”, resonerar Staffan Knafve.

Även amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer bidrog negativt till portföljutvecklingen då bolaget till investerarnas förvåning meddelade att dess studie för tidig bröstcancer, Ibrance PALLAS, kommer att läggas ned.

Fokus på stabil återhämtning

Enligt Staffan Knafve är det viktigt för fondens del att återhämtningen fortsätter utan allt för stora bakslag.

“Sannolikt krävs ett genombrott i vaccinutveckling för att ekonomierna och därmed bolagens vinstgenereringsförmåga skall kunna normaliseras inom ett par år. Innan dess är det viktigt att regeringars och centralbankers stöd fortsätter, inte minst i Europa”, meddelar förvaltaren och påpekar att de i detta scenario ser stora möjligheter för portföljens bolag.

image

Största aktieinnehav samt exponering för Rhenman Global Opportunities L/S per den 30 juni. (Källa: Rhenman & Partners AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR