• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: +1,09% i juni, väntar sig ökad volatilitet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Högräntefonden ODDO BHF Euro High Yield Bond steg med 1,09 procent i juni i sin basvaluta euro, vilket innebär en nedgång om 3,89 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) ökade samtidigt med 1,82 procent i juni och noterar därmed en nedgång om 5,25 procent hittills i år.

Det framgår av fondens månadsrapport, med kommentarer från förvaltarna Alexis Renault och Frauke Wolkewitz.

image

Utveckling för ODDO BHF Euro High Yield Bond (turkos) och jämförelseindex (mörkblå) sedan fonden startade i juni 2000. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Stark marknad i inledningen av juni

Månaden första vecka innebar ett starkt rally, särskilt för cykliska och pressade obligationer som hade drabbats värst av nedgången i mars, enligt rapporten. Bakgrunden till denna riskvilja uppges ha varit en bred ekonomisk återöppning och bättre realekonomisk data än förväntat. Resten av månaden noterades dock en volatil miljö med en svag negativ trend, främst på grund av ökande covid-19-infektioner och en förnyad rädsla för en andra infektionsvåg, enligt förvaltarna. De lägger till att spreadarna på den europeiska high yield-marknaden kontraherade med 38 baspunkter och uppgick till 548 baspunkter vid månadens slut.

Primärmarknaden tog fart

Även vad gällde aktivitet på primärmarknaden skedde ett skifte under månadens gång.

“Medan det bara var ett fåtal nyemissioner under månadens första halva, såg primärmarknaden ett ökat momentum under den andra halvan. Åtskilliga nyemissioner annonserades, och även från förstagångs-emittenter. Likviditeten på sekundärmarknaden var svag men förbättrades något under månaden, då flödena blev aningen mer tvåvägsriktade”, skriver Alexis Renault och Frauke Wolkewitz.

Fonden tog på sig mer risk

ODDO BHF Euro High Yield Bond ökade sin riskexponering i början av juni, genom att addera högt avkastande obligationer samt genom att öka viss exponering mot cykliska emittenter, enligt rapporten. Fonden uppges dock fortfarande vara underviktad cykliska och problemtyngda sektorer såsom resor & nöjen, bilar samt kemikalier. Samtidigt återfinns övervikter i sektorer som är mindre känsliga för de ekonomiska återverkningarna av coronaviruset, heter det.

Förväntar sig volatil high yield-marknad

“Den europeiska high yield-marknaden förväntas uppvisa en högre volatilitet framöver, som en följd av de övergripande osäkerheterna relaterade till återöppningen av ekonomin, den vidare spridningen av coronaviruset, samt individuella bolagsresultat. I denna marknadsmiljön förblir krediturval väsentligt”, meddelar Alexis Renault och Frauke Wolkewitz.

image

Fondportföljens största emittentvikter samt de största innehavda derivatpositionerna. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR