• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: +1,8% i juli, undervikt cykliskt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Högräntefonden ODDO BHF Euro High Yield Bond steg med 1,82 procent i juli i sin basvaluta euro, vilket innebär att fonden minskat årets tapp till -2,14 procent. Fondens jämförelseindex (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) ökade samtidigt med 1,71 procent i juli och noterar därmed en nedgång om 3,63 procent hittills i år.

Det framgår av fondens månadsrapport, med kommentarer från förvaltarna Alexis Renault och Frauke Wolkewitz.

image

Utveckling för ODDO BHF Euro High Yield Bond (turkos) och jämförelseindex (mörkblå) sedan fonden startade i juni 2000. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fortsatt stark marknad i juli

Den europeiska high yield-marknaden fortsatte sin återhämtning i juli och bakom den tilltagande riskviljan låg en fortsatt ekonomisk återöppning, bättre realekonomisk data än förväntat samt utökade centralbanksstimulanser. Förvaltarna tillägger att spreadarna på den europeiska high yield-marknaden kontraherade med 32 baspunkter och uppgick till 516 baspunkter vid månadens slut.

Under andra halvan av månaden tog rapportssäsongen fart och visade på blandade resultat.

“Många bolag redovisade svaga resultat, men som ändock var bättre än väntat. Samtidigt visade vissa bolag på betydliga effekter av den globala nedstängningen till följd av coronavirusets spridning, vilket fick spreadarna att öka något under sista veckan i juli”, skriver Alexis Renault och Frauke Wolkewitz.

Riskposition intakt

Förvaltarna meddelar att ODDO BHF Euro High Yield Bond i stort bibehöll sin riskposition i juli. Fonden uppges dock fortfarande vara underviktad cykliska och problemtyngda sektorer såsom resor & nöjen, bilar samt kemikalier. Samtidigt återfinns övervikter i sektorer som är mindre känsliga för de ekonomiska återverkningarna av coronaviruset, heter det.

Volatil high yield-marknad att vänta

“Den europeiska high yield-marknaden förväntas uppvisa en högre volatilitet framöver, som en följd av de övergripande osäkerheterna relaterade till den vidare spridningen av coronaviruset, potentiella nya nedstängningar, individuella bolagsresultat samt förnyade spänningar mellan USA och Kina. I denna marknadsmiljön förblir krediturval väsentligt”, meddelar Alexis Renault och Frauke Wolkewitz.

Vid utgången av juli innehöll portföljen totalt 249 innehav, bland vilka industrivaror & -tjänster, hälsovård samt telekablar utgjorde de största sektorerna. Fonden har en undervikt mot USA och Italien samt en mindre övervikt mot Nederländerna, Frankrike, Storbritannien samt Israel.

image

Fondportföljens största emittentvikter samt de största innehavda derivatpositionerna. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR