Pictet: Lanserar coronaanpassad kreditfond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Pictet Asset Management lanserar en ny kreditfond speciellt anpassad för en post-corona marknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Pictet-Strategic Credit har en global kreditstrategi som syftar till att ge attraktiv riskjusterad avkastning för långsiktiga investerare, framkommer det.

“Den globala finanskrisen, coronapandemin och den enorma statliga monetära stimulansen har snedvridit de globala obligationsmarknaderna och förändrat investerares inställning till risk. Pictet-Strategic Credit investerar därmed i en diversifierad portfölj utformad för att minska risker, skydda kapital och ge högre avkastning”, skriver Pictet Asset Management.

Fonden har som strategi att uppnå en låg korrelation till traditionella riskfyllda tillgångar genom att aktivt fördela tillgångar över de globala kreditmarknaderna och fonden strävar efter en nettoavkastning på 5 procent per år.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR